You Are Here: Home » Danh sách nhạc

THU HÀ – MÀU CỜ TÔI YÊU

THU HÀ – MÀU CỜ TÔI YÊU

🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca #quanhobacninh #quanhomuoinho

31 Lượt xem

Nghệ sỹ:

CÒN DUYÊN || Dân ca QH Bắc Ninh || Quang Hưng, Bích Anh || CLB QH Mười Nhớ

CÒN DUYÊN || Dân ca QH Bắc Ninh || Quang Hưng, Bích Anh || CLB QH Mười Nhớ

  TT QH KB Phương Nam – CLB QH Mười Nhớ giao lưu hội xuân tại Gánh Hát Phương Nam mùng 4 Tết Nhâm Dần 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

66 Lượt xem

Nghệ sỹ: ,

MƯỜI NHỚ || Dân ca QH Bắc Ninh || Minh Minh || CLB QH Mười Nhớ

MƯỜI NHỚ || Dân ca QH Bắc Ninh || Minh Minh || CLB QH Mười Nhớ

TT QH KB Phương Nam – CLB QH Mười Nhớ giao lưu hội xuân tại Gánh Hát Phương Nam mùng 4 Tết Nhâm Dần 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

48 Lượt xem

Nghệ sỹ:

LÝ CÂY ĐA || Dân ca QH Bắc Ninh || Quang Hưng, Bích Anh || CLB QH Mười Nhớ

LÝ CÂY ĐA || Dân ca QH Bắc Ninh || Quang Hưng, Bích Anh || CLB QH Mười Nhớ

TT QH KB Phương Nam – CLB QH Mười Nhớ giao lưu hội xuân tại Gánh Hát Phương Nam mùng 4 Tết Nhâm Dần 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

50 Lượt xem

Nghệ sỹ: ,

BA QUAN GIAO DUYÊN || Dân ca Hà Nam || Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

BA QUAN GIAO DUYÊN || Dân ca Hà Nam || Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

TT QH KB Phương Nam – CLB QH Mười Nhớ giao lưu hội xuân tại Gánh Hát Phương Nam mùng 4 Tết Nhâm Dần 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

41 Lượt xem

Nghệ sỹ:

TRẦU CÁNH PHƯỢNG || ST: NS Bá Quang || Bích Anh || CLB QH Mười Nhớ

TRẦU CÁNH PHƯỢNG || ST: NS Bá Quang || Bích Anh || CLB QH Mười Nhớ

TT QH KB Phương Nam – CLB QH Mười Nhớ giao lưu hội xuân tại Gánh Hát Phương Nam mùng 4 Tết Nhâm Dần 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

39 Lượt xem

Nghệ sỹ:

NGỒI TỰA MẠN THUYỀN || Dân ca QH Bắc Ninh || Quang Hưng, Thuỳ Ngân || CLB QH Mười Nhớ

NGỒI TỰA MẠN THUYỀN || Dân ca QH Bắc Ninh || Quang Hưng, Thuỳ Ngân || CLB QH Mười Nhớ

TT QH KB Phương Nam – CLB QH Mười Nhớ giao lưu hội xuân tại Gánh Hát Phương Nam mùng 4 Tết Nhâm Dần 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

40 Lượt xem

Nghệ sỹ: , ,

GIĂNG THANH GIÓ MÁT || Dân ca QH Bắc Ninh || Trúc Đổng || CLB QH Mười Nhớ

GIĂNG THANH GIÓ MÁT || Dân ca QH Bắc Ninh || Trúc Đổng || CLB QH Mười Nhớ

TT QH KB Phương Nam – CLB QH Mười Nhớ giao lưu hội xuân tại Gánh Hát Phương Nam mùng 4 Tết Nhâm Dần 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

43 Lượt xem

Nghệ sỹ: ,

[MV] LK Mời Trầu – Vui Bốn Mùa || Dân ca QH Bắc Ninh || Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

[MV] LK Mời Trầu – Vui Bốn Mùa || Dân ca QH Bắc Ninh || Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca #quanhobacninh #quanhomuoinho

63 Lượt xem

Nghệ sỹ:

NGƯỜI ƠI ĐẾN HẸN LẠI VỀ || ST: NS Nguyễn Tiến || Quang Hưng, Minh Thư || CLB QH Mười Nhớ

NGƯỜI ƠI ĐẾN HẸN LẠI VỀ || ST: NS Nguyễn Tiến || Quang Hưng, Minh Thư || CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

23 Lượt xem

Nghệ sỹ: ,

LK Khiêu Vũ: Chuyện Ty 9x và Tình Cho Ko Biếu Ko || Văn Dũng, Tạ Thuỷ || CLB QH Mười Nhớ

LK Khiêu Vũ: Chuyện Ty 9x và Tình Cho Ko Biếu Ko || Văn Dũng, Tạ Thuỷ || CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

20 Lượt xem

Nghệ sỹ: ,

CON ẾCH || Dân ca QH Bắc Ninh || Văn Dũng, Quang Hưng, Thanh Phong || CLB QH Mười Nhớ

CON ẾCH || Dân ca QH Bắc Ninh || Văn Dũng, Quang Hưng, Thanh Phong || CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

23 Lượt xem

Nghệ sỹ: , ,

BA QUAN GIAO DUYÊN || Dân ca Hà Nam || Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

BA QUAN GIAO DUYÊN || Dân ca Hà Nam || Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

35 Lượt xem

Nghệ sỹ:

HỘI DIỀM || ST: NS Nguyễn Trung || Bích Anh, Minh Minh || CLB QH Mười Nhớ

HỘI DIỀM || ST: NS Nguyễn Trung || Bích Anh, Minh Minh || CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

37 Lượt xem

Nghệ sỹ: ,

CHIM KÊU GIÓNG GIẢ || Dân ca QH Bắc Ninh || Văn Dũng || CLB QH Mười Nhớ

CHIM KÊU GIÓNG GIẢ || Dân ca QH Bắc Ninh || Văn Dũng || CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

36 Lượt xem

Nghệ sỹ:

LÓNG LÁNH || Dân ca QH Bắc Ninh || Minh Thư || CLB QH Mười Nhớ

LÓNG LÁNH || Dân ca QH Bắc Ninh || Minh Thư || CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

43 Lượt xem

Nghệ sỹ:

LÊN NÚI BA VÌ || Dân ca QH BN || Quang Hưng || CLB QH Mười Nhớ

LÊN NÚI BA VÌ || Dân ca QH BN || Quang Hưng || CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

12 Lượt xem

Nghệ sỹ:

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ (Lời mới) || ST: NS Lê Minh || Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ (Lời mới) || ST: NS Lê Minh || Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

17 Lượt xem

Nghệ sỹ:

TRẦU CÁNH PHƯỢNG || ST: NS Nguyễn Bá Quang || Bích Anh || CLB QH Mười Nhớ

TRẦU CÁNH PHƯỢNG || ST: NS Nguyễn Bá Quang || Bích Anh || CLB QH Mười Nhớ

* Tiệc Tất Niên 2021 và chúc mừng sinh nhật các thành viên CLB QH Mười Nhớ * Chào đón năm mới Xuân Yêu Thương 2022 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha  https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca...

15 Lượt xem

Nghệ sỹ:

BA SÁU THỨ CHIM || Dân ca QH Bắc Ninh || BD: Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

BA SÁU THỨ CHIM || Dân ca QH Bắc Ninh || BD: Tốp nam nữ CLB QH Mười Nhớ

Chương trình Sum Vầy 2022 – Liên Đoàn Lao Động Gò Vấp 🌈🌈🌈 Cả nhà đừng quên bấm like, theo dõi kênh ở link bên dưới nha 👉 https://bit.ly/2ZpHmb4 #danca #quanhobacninh #quanhomuoinho

15 Lượt xem

Nghệ sỹ:

CLB quan họ Mười Nhớ Tp Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số nhà 15, Đường 28 - Phường 6 - Quận Gò Vấp - TP.HCM.
Điện thoại: 083.9848.502 / E-mail: quanhomuoinho@gmail.com.
Liên hệ biểu diễn: Nghệ sỹ Quý Thăng: 0983.260.352 / Nghệ sỹ Thu Hà: 0909.20.5778.