You Are Here: Home »

Nhắn gửi cho nhau

Cho dù xa cách đôi nơi i ì ì ì i, i ì ì ì i, í i. Nới í i quê nhà ngày đêm í i lòng em đêm ngày vẫn nhớ. Nới í i biên thùy, lòng anh í i lòng anh đêm ngày vẫn nhớ. Xa xôi anh vẫn nhớ về. Tình thiết...
CLB quan họ Mười Nhớ Tp Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số nhà 15, Đường 28 - Phường 6 - Quận Gò Vấp - TP.HCM.
Điện thoại: 083.9848.502 / E-mail: quanhomuoinho@gmail.com.
Liên hệ biểu diễn: Nghệ sỹ Quý Thăng: 0983.260.352 / Nghệ sỹ Thu Hà: 0909.20.5778.