You Are Here: Home »

Mười nhớ

Mười nhớ

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Lý thiên thai

Lý thiên thai

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Đêm qua nhớ bạn

Đêm qua nhớ bạn

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Cây trúc xinh

Cây trúc xinh

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Còn Duyên Karaoke Tone Nữ Nhạc Sống Thanh Ngân

Còn Duyên Karaoke Tone Nữ Nhạc Sống Thanh Ngân

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Khách Đến Chơi Nhà || Tone Nữ || Karaoke || Quan Họ Bắc Ninh

Khách Đến Chơi Nhà || Tone Nữ || Karaoke || Quan Họ Bắc Ninh

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Ngồi Tựa Mạn Thuyền || Karaoke TONE NAM

Ngồi Tựa Mạn Thuyền || Karaoke TONE NAM

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Vào Chùa

Vào Chùa

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Xe chỉ luồn kim

Xe chỉ luồn kim

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

Chuông vàng gác cửa tam quan

Chuông vàng gác cửa tam quan

Sáng tác:

Trình bày:

Thay mặt Giám đốc Cty Kinh Bắc Ban quản trị .web quanhomuoinho.com xin gui tới quý khán...

CLB quan họ Mười Nhớ Tp Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số nhà 15, Đường 28 - Phường 6 - Quận Gò Vấp - TP.HCM.
Điện thoại: 083.9848.502 / E-mail: quanhomuoinho@gmail.com.
Liên hệ biểu diễn: Nghệ sỹ Quý Thăng: 0983.260.352 / Nghệ sỹ Thu Hà: 0909.20.5778.